Poniżej zamieszczamy archiwalne numery Biuletynu Informacyjnego IFR gotowe do pobrania.

 Pliki w formacie Adobe PDF

 

       

Wrzesień 2014                                   Grudzień 2014

Poniżej zamieszczamy archiwalne numery Biuletynu Informacyjnego IFR gotowe do pobrania.

 Pliki w formacie Adobe PDF

 

       

Wrzesień 2014                                   Grudzień 2014