a-blikle „Celem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych IFR jest integracja środowiska, wspieranie rozwoju oraz pomoc w  rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstw rodzinnych, wymiana doświadczeń, a także promowanie  idei wolności gospodarczej, państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego oraz standardów etycznych. Chcemy, aby  rozwój naszego kraju odbywał się z uwzględnieniem opinii, potrzeb i wkładu w życie publiczne środowiska firm  rodzinnych.”

Andrzej Jacek Blikle

prezes zarządu IFR

 

a-blikle„Celem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych IFR jest integracja środowiska, wspieranie rozwoju oraz pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstw rodzinnych, wymiana doświadczeń, a także promowanie idei wolności gospodarczej, państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego oraz standardów etycznych. Chcemy, aby rozwój naszego kraju odbywał się z uwzględnieniem opinii, potrzeb i wkładu w życie publiczne środowiska firm rodzinnych.”

Andrzej Jacek Blikle

prezes zarządu IFR