Jeśli chciałbyś o coś zapytać lub masz uwagi – napisz lub zadzwoń

E-mail: [email protected]
Tel. kom.: +48 667 755 766

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

Dane Stowarzyszenia:
Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14 m 7
00-375 Warszawa
NIP: 5252427781

Nasze konto: nr 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000302185; NIP: 5252427781, REGON 141402775;

Nasza lokalizacja: 

.

Jeśli chciałbyś o coś zapytać lub masz uwagi – napisz lub zadzwoń

E-mail: [email protected]
Tel. kom.: +48 667 755 766

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

Dane Stowarzyszenia:
Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14 m 7
00-375 Warszawa
NIP: 5252427781

Nasze konto: nr 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000302185; NIP: 5252427781, REGON 141402775;

Nasza lokalizacja: 

.