Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, założone przez m.in. prof. Andrzeja Bliklego, Jana Jabłkowskiego, Jarosława Chołodeckiego i Jacka Jakubowskiego. Jest pierwszą w Polsce organizacją zrzeszającą firmy rodzinne i nadal pozostaje jedynym tego typu stowarzyszeniem. Siedziba organizacji mieści się w Warszawie, ale IFR jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, posiada koła regionalne w kilku miastach Polski. IFR zrzesza nie tyko firmy rodzinne, ale także naukowców i ekspertów specjalizujących się w przedsiębiorczości rodzinnej. Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska, wspieranie rozwoju firm rodzinnych oraz pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstw rodzinnych. IFR organizuje szkolenia, wykłady, spotkania networkingowe, spotkania mentoringowe, warsztaty wymiany doświadczeń, spotkania firm rodzinnych w powiatach „Rodzinni po sąsiedzku”, a także ogólnopolskie zjazdy firm rodzinnych „u-Rodziny”. IFR jest obecna w Krajowej Radzie Gospodarczej przy v-ce premierze Januszu Piechocińskim, w Kapitule Gospodarczej Nagrody Prezydenta RP i w Kapitule Konkursu dla Pracodawców o Nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Siłą stowarzyszenia jest społeczna praca jego członków we wspólnym rozwijaniu INICJATYW. Zapraszamy, dołączcie do nas! (link do podstrony dołącz do nas)

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, założone przez m.in. prof. Andrzeja Bliklego, Jana Jabłkowskiego, Jarosława Chołodeckiego i Jacka Jakubowskiego. Jest pierwszą w Polsce organizacją zrzeszającą firmy rodzinne i nadal pozostaje jedynym tego typu stowarzyszeniem. Siedziba organizacji mieści się w Warszawie, ale IFR jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, posiada koła regionalne w kilku miastach Polski. IFR zrzesza nie tyko firmy rodzinne, ale także naukowców i ekspertów specjalizujących się w przedsiębiorczości rodzinnej. Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska, wspieranie rozwoju firm rodzinnych oraz pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstw rodzinnych. IFR organizuje szkolenia, wykłady, spotkania networkingowe, spotkania mentoringowe, warsztaty wymiany doświadczeń, spotkania firm rodzinnych w powiatach „Rodzinni po sąsiedzku”, a także ogólnopolskie zjazdy firm rodzinnych „u-Rodziny”. IFR jest obecna w Krajowej Radzie Gospodarczej przy v-ce premierze Januszu Piechocińskim, w Kapitule Gospodarczej Nagrody Prezydenta RP i w Kapitule Konkursu dla Pracodawców o Nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Siłą stowarzyszenia jest społeczna praca jego członków we wspólnym rozwijaniu INICJATYW. Zapraszamy, dołączcie do nas! (link do podstrony dołącz do nas)