Portal Firm Rodzinnych istniejący w domenie portal.firmyrodzinne.eu przygotowany jest w ramach projektu “Firmy Rodzinne 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Portal skierowany jest do całej społeczności firm rodzinnych i ma za zadanie stać się swoistym kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych, a także platformą wymiany doświadczeń.

Będzie gromadził produkty wypracowane w ramach projektów i wszelkich działań/informacji skierowanych do firm rodzinnych oraz oferował nowe możliwości dzięki wykorzystaniu nowoczesnym narzędzi.

Portal będzie wielofunkcyjny, zbudowany z elementów, które – w miarę potrzeb i oczekiwań użytkowników – będą rozbudowywane. Będzie także wspomagał proces szkoleniowy – jako platforma komunikacyjna – m.in. poprzez umożliwienie rejestracji uczestnikom, organizację pracy grup szkoleniowych, system komunikacji między uczestnikami szkoleń, wspomaganie procesu doradztwa i szkolenia liderów oraz udostępnianie narzędzi pracy zespołowej (fora tematyczne).

Każdy element ma na celu zapewnienie społeczności firm rodzinnych dostępu do wartościowych materiałów, zwrócenie uwagi na aktualne wydarzenia, możliwość nawiązania kontaktu, wymiany doświadczeń i stałego samodoskonalenia.

Portal zapewnia użytkownikom:

  • aktualne informacje o działaniach projektowych, wydarzeniach i innych przedsięwzięciach dotyczących firm rodzinnych;
  • dostęp do wiedzy merytorycznej dotyczącej firm rodzinnych;
  • stały kontakt z firmami rodzinnymi i poznanie ich doświadczeń (forum tematyczne);
  • możliwość dzielenia się i wspólnego rozwiązania problemów,
  • promowanie własnej firmy i siebie samych,
  • nawiązanie kontaktów biznesowych (sieciowanie),

Oprócz wydarzeń i aktualności, użytkownik będzie mógł skorzystać z obszernej bazy wiedzy oraz porad ekspertów. Znajdą się tu: wywiady, krótkie teksty, filmy, artykuły prasowe, rodzinne opowieści, publikacje. Prenumeratorzy newsletterów będą otrzymywać skróty wiadomości z wybranymi tematami/działami Portalu.

Chcemy, aby Portal Firm Rodzinnych oprócz zawartej wiedzy, pobudzał do inicjatywy, wzmacniał więzy i stał się „skrzynką kontaktową”. Będziemy zachęcać do dzielenia się doświadczeniami, osiągnięciami i tymi działaniami, które są ważne dla Rodzinnych i pomogą ich utwierdzić w przekonaniu, że Firma Rodzinna to MARKA.