Agenda: walne zebranie czerwiec 2014

Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego

Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Fundament strategiczny IFR

Projekty uchwał (wersja spakowana)

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Uchwała nr 6

Uchwała nr 7

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna)

Pełnomocnictwo należy wręczyć osobie, która będzie na walnym lub przesłać na adres stowarzyszenia: Ul. Smolna 14/7 00-375 Warszawa.
Skan pełnomocnictwa przesłać mailowo na adres: [email protected] lub do wybranego członka zarządu.

Pełnomocnictwo (wersja PDF)

Agenda: walne zebranie czerwiec 2014

Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego

Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Fundament strategiczny IFR

Projekty uchwał (wersja spakowana)

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Uchwała nr 6

Uchwała nr 7

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna)

Pełnomocnictwo należy wręczyć osobie, która będzie na walnym lub przesłać na adres stowarzyszenia: Ul. Smolna 14/7 00-375 Warszawa.
Skan pełnomocnictwa przesłać mailowo na adres: [email protected] lub do wybranego członka zarządu.

Pełnomocnictwo (wersja PDF)