Ze strategią łatwiej do celu!

Szkolenie “Ze strategią łatwiej do celu” to 2 dni pełne praktycznej wiedzy i rozmów o tym jak w praktyczny sposób budować strategię marketingową. Dołącz do szkolenie już podczas najbliższego terminu 17-18 lutego. Szkolenie powstało z myślą o: liderach firm, prezesach, właścicielach i członkach zarządu, dyrektorach i specjalistach ds. marketingu oraz dyrektorach i specjalistach ds. sprzedaży. Chcesz realizować cele i osiągać wzrosty swojej firmie? Masz poczucie, że budżet marketingowy jest marnotrawiony? Brakuje Ci…

Alert Biznesowy OEES #2 | Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono

Zachęcamy do lektury drugiego alertu eksperckiego stworzonego grupą ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera – Alert Biznesowy #2 pt. “Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”, traktującego o etyce w firmie. Alert Biznesowy to inicjatywa Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej – relacja

W dniu 9 marca 2015 br. w godz. 11.00-13.00 w Ministerstwie Finansów odbyła się dyskusja pt. „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej”. Udział w spotkaniu wzięli liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców: Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. A. Smitha. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji…

Biała Księga zamówień publicznych

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki w dniu 20 stycznia 2015 r. przyjęło dokument “Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych”. Mając na uwadze znaczenie zamówień publicznych dla gospodarki, w 2014 r. Ministerstwo Gospodarki podjęło prace nad opracowaniem Białej Księgi zamówień publicznych. Biała Księga jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami rynku zamówień publicznych, zarówno zamawiającymi jak i wykonawcami, a także organami systemu…

Spotkanie z udziałem IFR w Ministerstwie Finansów o modernizacji administracji podatkowej

W Ministerstwie Finansów w dniu 9 marca 2015 r. w godz. 11:00-13:00 odbędzie się spotkanie, którego tematem będą kierunki transformacji administracji podatkowej oraz wsparcie biznesu i ochrona równej konkurencji. W dyskusji z ramienia stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych udział weźmie prof. Andrzej Blikle, prezes IFR. Udział w spotkaniu zapowiedział Minister Finansów Mateusz Szczurek. Ministerstwo planuje transmisję online ze spotkania – link będzie dostępny na stronie ministerstwa: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Wspólne stanowisko IFR-TEP w sprawie urzędów skarbowych

Dziś, 19 lutego 2015,  odbyło się śniadanie prasowe Inicjatywy Firm Rodzinnych i Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w czasie którego Przewodniczący TEP Ryszard Petru oraz Prezes IFR Prof. Andrzej Blikle ogłosili wspólne stanowisko IFR i TEP w sprawie zamierzeń resortu finansów dotyczących pracy urzędów skarbowych. W imieniu reprezentowanych przez nas stowarzyszeń wyrażamy najgłębsze zaniepokojenie w związku z doniesieniami prasowymi w sprawie praktyk, które resort finansów zamierza wprowadzić w podległych mu izbach skarbowych.…