Polsce nie ma organizacji reprezentującej interesy firm rodzinnych. A jest nas około dwóch milionów! Inicjatywa Firm Rodzinnych nie jest organizacją, która coś za Ciebie załatwi. IFR stwarza jedynie warunki, by każdy mógł coś zrobić dla siebie i innych. Firmy rodzinne w Polsce to w większości firmy małe i bardzo małe, choć są i duże, jak Fakro, Konspol, ITI czy Solaris Bus&Coach.Są wśród nich firmy założone niedawno i firmy wielopokoleniowe. Wszystkie jednak, bez względu na wiek i wielkość, stają codziennie wobec takich samych wyzwań jak np.:

 • Sukcesja i dialog pokoleniowy: Kiedy i jak przekazać firmę kolejnemu pokoleniu? Jak zachęcić sukcesorów do zajęcia naszego miejsca? Między dzisiejszymi pokoleniami rodziców i dzieci istnieje więcej różnic niż ćwierć wieku temu pomiędzy dzisiejszymi rodzicami i dziadkami. A przecież trzeba się dogadać, choć nie jest to wcale proste.
 • Ścieżka awansów w firmie rodzinnej: W większości firm rodzinnych najważniejsze stanowiska są zarezerwowane dla rodziny. Wreszcie po to mamy firmę. Jeżeli jednak firma chce rosnąć, to jej rozwój musi opierać się również na pracownikach spoza rodziny. Jak ich zachęcić ich do pozostania w firmie i podnoszenia kwalifikacji, skoro ścieżki awansu są dla nich zamknięte?

Warto zastanowić się wspólnie nad wspólnymi wyzwaniami. Każdy z nas ma swoje doświadczenia. Zebrane razem staną się naszym kapitałem mądrości zbiorowej. Firmy rodzinne w Polsce borykają się także z problemami gnębiącymi wszystkich przedsiębiorców:

 • system podatkowy,
 • prawo pracy,
 • opieszałość sądów,
 • złożoność i płynność przepisów,
 • trudny dostęp do kredytów.

Są to powszechnie znane problemy, których ofiarami są wszyscy obywatele. A mimo to, nie ma sposobu, żeby opinię publiczną zainteresować ich rozwiązaniem bardziej niż kolejną edycją Big Brother’a.

Dlatego już dziś proponujemy członkom IFR:

Forum dyskusji i budowa sieci kontaktów: spotkania w Internecie i na żywo z ludźmi ciekawymi, doświadczonymi i tymi, którzy mają podobne problemy. Poznajemy się i poznajemy swoje produkty, popieramy się wzajemnie, rekomendując swoje usługi i towary. Rekomendacja IFR stanie się z czasem znakiem jakości – nie tylko w naszym gronie.

 • Wylęgarnia projektów: inspirujące programy w drodze – niedługo więcej o nich na naszej stronie.
 • Walka ze stereotypami: np. prawdziwy biznes to korporacja, korporacja jest z zasady nieuczciwa, korporacje są wrogiem firm rodzinnych, biznes rodzinny? – z rodziną najlepiej wychodzi się na fotografii,
 • u-Rodziny 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 czyli ogólnopolski zjazd firm rodzinnych
 • budowania zespołu,
  – komunikacji interpersonalnej,
  – komunikacji kryzysowej,
  – twórczego rozwiązywania zadań
  – negocjacji, rozwiązywania konfliktów i dialogu społecznego,
  – podejmowania słusznych decyzji
  – przywództwa,
  – odpowiedzialnego biznesu, standardów i norm etycznych
  – zarządzania jakością (uzyskiwanie trwałej przewagi rynkowej),
  – budowania strategii cenowych,
  – budowania systemów płacowych,
  – zarządzania relacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (public relations),
  – budowania marki i marketingu relacji,
  – pozyskiwania funduszy unijnych

Spotkania warsztatowe na najbardziej aktualne tematy: co małe (rodzinne) firmy mogą zaproponować pracownikom, aby być konkurencyjnym pracodawcą w stosunku do korporacji; jak pracować z własnymi dziećmi – jak pracować z własnymi rodzicami.

To tyle na początek.
Tylko od nas samych zależy, ile będzie tych propozycji. Inicjatywa Firm Rodzinnychto wspólnota, w której możesz wiele dostać, ale powinieneś też dać coś od siebie.Dlatego podstawa sukcesu naszego stowarzyszenia są liczni i aktywni członkowie.
Zobacz listę Członków Stowarzyszenia
Sprawdź zasady przystąpienia do IFR i formularze rejestracji

Polsce nie ma organizacji reprezentującej interesy firm rodzinnych. A jest nas około dwóch milionów! Inicjatywa Firm Rodzinnych nie jest organizacją, która coś za Ciebie załatwi. IFR stwarza jedynie warunki, by każdy mógł coś zrobić dla siebie i innych. Firmy rodzinne w Polsce to w większości firmy małe i bardzo małe, choć są i duże, jak Fakro, Konspol, ITI czy Solaris Bus&Coach.Są wśród nich firmy założone niedawno i firmy wielopokoleniowe. Wszystkie jednak, bez względu na wiek i wielkość, stają codziennie wobec takich samych wyzwań jak np.:

 • Sukcesja i dialog pokoleniowy: Kiedy i jak przekazać firmę kolejnemu pokoleniu? Jak zachęcić sukcesorów do zajęcia naszego miejsca? Między dzisiejszymi pokoleniami rodziców i dzieci istnieje więcej różnic niż ćwierć wieku temu pomiędzy dzisiejszymi rodzicami i dziadkami. A przecież trzeba się dogadać, choć nie jest to wcale proste.
 • Ścieżka awansów w firmie rodzinnej: W większości firm rodzinnych najważniejsze stanowiska są zarezerwowane dla rodziny. Wreszcie po to mamy firmę. Jeżeli jednak firma chce rosnąć, to jej rozwój musi opierać się również na pracownikach spoza rodziny. Jak ich zachęcić ich do pozostania w firmie i podnoszenia kwalifikacji, skoro ścieżki awansu są dla nich zamknięte?

Warto zastanowić się wspólnie nad wspólnymi wyzwaniami. Każdy z nas ma swoje doświadczenia. Zebrane razem staną się naszym kapitałem mądrości zbiorowej. Firmy rodzinne w Polsce borykają się także z problemami gnębiącymi wszystkich przedsiębiorców:

 • system podatkowy,
 • prawo pracy,
 • opieszałość sądów,
 • złożoność i płynność przepisów,
 • trudny dostęp do kredytów.

Są to powszechnie znane problemy, których ofiarami są wszyscy obywatele. A mimo to, nie ma sposobu, żeby opinię publiczną zainteresować ich rozwiązaniem bardziej niż kolejną edycją Big Brother’a.

Dlatego już dziś proponujemy członkom IFR:

Forum dyskusji i budowa sieci kontaktów: spotkania w Internecie i na żywo z ludźmi ciekawymi, doświadczonymi i tymi, którzy mają podobne problemy. Poznajemy się i poznajemy swoje produkty, popieramy się wzajemnie, rekomendując swoje usługi i towary. Rekomendacja IFR stanie się z czasem znakiem jakości – nie tylko w naszym gronie.

 • Wylęgarnia projektów: inspirujące programy w drodze – niedługo więcej o nich na naszej stronie.
 • Walka ze stereotypami: np. prawdziwy biznes to korporacja, korporacja jest z zasady nieuczciwa, korporacje są wrogiem firm rodzinnych, biznes rodzinny? – z rodziną najlepiej wychodzi się na fotografii,
 • u-Rodziny 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 czyli ogólnopolski zjazd firm rodzinnych
 • budowania zespołu,
  – komunikacji interpersonalnej,
  – komunikacji kryzysowej,
  – twórczego rozwiązywania zadań
  – negocjacji, rozwiązywania konfliktów i dialogu społecznego,
  – podejmowania słusznych decyzji
  – przywództwa,
  – odpowiedzialnego biznesu, standardów i norm etycznych
  – zarządzania jakością (uzyskiwanie trwałej przewagi rynkowej),
  – budowania strategii cenowych,
  – budowania systemów płacowych,
  – zarządzania relacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (public relations),
  – budowania marki i marketingu relacji,
  – pozyskiwania funduszy unijnych

Spotkania warsztatowe na najbardziej aktualne tematy: co małe (rodzinne) firmy mogą zaproponować pracownikom, aby być konkurencyjnym pracodawcą w stosunku do korporacji; jak pracować z własnymi dziećmi – jak pracować z własnymi rodzicami.

To tyle na początek.
Tylko od nas samych zależy, ile będzie tych propozycji. Inicjatywa Firm Rodzinnychto wspólnota, w której możesz wiele dostać, ale powinieneś też dać coś od siebie.Dlatego podstawa sukcesu naszego stowarzyszenia są liczni i aktywni członkowie.
Zobacz listę Członków Stowarzyszenia
Sprawdź zasady przystąpienia do IFR i formularze rejestracji