1

Wypełnij formularz rejestracyjny. Zgodnie ze Statutem IFR, każdy kandydat na członka zwyczajnego powinien wskazać w deklaracji dwóch członków wprowadzających. Jeśli nie znasz nikogo z IFR, a chciałbyś przystąpić do Stowarzyszenia – uzupełnij pola nieobowiązkowe lub skontaktuj się z nami! Deklarację należy wydrukować, podpisać i przesłać na nasz adres.

2

Na Twój adres e-mail podany w formularzu przyjdzie odpowiedź, zawierać będzie ona informację o rejestracji i sposobie płatności, a po podjęciu decyzji przez Zarząd otrzymasz oficjalne potwierdzenie.
Po złożeniu deklaracji
Zgodnie z pkt. 2 par. 15 Statutu IFR:
“Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 20 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.”

3

Od chwili podjęcia decyzji o przyjęciu na członka i po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia będziesz miał 30 dni kalendarzowych na wpłacenie wpisowego i składki członkowskiej na nasze konto (informacja o koncie jest podana również na naszej stronie internetowej). Wpisowe wynosi 100 zł, a składka roczna 200 zł, jeżeli jednak przyjęcie członka następuje po 30 czerwca, to składka za dany rok wynosi 100 zł (wpisowe nie ulega zmianie). Emeryci i studenci studiów dziennych licencjackich, inżynierskich i magisterskich mają 50% zniżki na wszystkie opłaty (wpisowe i składkę). Pamiętaj, członkiem zwyczajnym stowarzyszenia wg ustawy o stowarzyszeniach jest osoba fizyczna. Zgodnie z prawem nie możemy wystawić faktury na firmę za opłaconą składkę.
Nasze konto:
Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14 m 7
00-375 Warszawa
nr 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

1

Wypełnij formularz rejestracyjny. Zgodnie ze Statutem IFR, każdy kandydat na członka zwyczajnego powinien wskazać w deklaracji dwóch członków wprowadzających. Jeśli nie znasz nikogo z IFR, a chciałbyś przystąpić do Stowarzyszenia – uzupełnij pola nieobowiązkowe lub skontaktuj się z nami! Deklarację należy wydrukować, podpisać i przesłać na nasz adres.

2

Na Twój adres e-mail podany w formularzu przyjdzie odpowiedź, zawierać będzie ona informację o rejestracji i sposobie płatności, a po podjęciu decyzji przez Zarząd otrzymasz oficjalne potwierdzenie.
Po złożeniu deklaracji
Zgodnie z pkt. 2 par. 15 Statutu IFR:
“Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 20 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.”

3

Od chwili podjęcia decyzji o przyjęciu na członka i po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia będziesz miał 30 dni kalendarzowych na wpłacenie wpisowego i składki członkowskiej na nasze konto (informacja o koncie jest podana również na naszej stronie internetowej). Wpisowe wynosi 100 zł, a składka roczna 200 zł, jeżeli jednak przyjęcie członka następuje po 30 czerwca, to składka za dany rok wynosi 100 zł (wpisowe nie ulega zmianie). Emeryci i studenci studiów dziennych licencjackich, inżynierskich i magisterskich mają 50% zniżki na wszystkie opłaty (wpisowe i składkę). Pamiętaj, członkiem zwyczajnym stowarzyszenia wg ustawy o stowarzyszeniach jest osoba fizyczna. Zgodnie z prawem nie możemy wystawić faktury na firmę za opłaconą składkę.
Nasze konto:
Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14 m 7
00-375 Warszawa
nr 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877